دسترسی و عمومی کردن فایل های ضبط شده در کلاس مجازی ادوب کانکت

دسترسی و عمومی کردن فایل های ضبط شده در کلاس مجازی ادوب کا…

حل مشکل پنهان شدن نشانه گر موس در ادوب کانکت

تنظیمات نشانه گر موس در ادوب کانکت هنگام اموزش و کاربا هر نرم افزار و برن…

رفع مشکلات میکروفون و تنظیمات فعال سازی

/
  تنظیمات میکروفون در آدوبی کانکت یکی از موارد قا…