بر طرف کردن مشکل اکو شدن صدا در ادوبی کانکت

برای جلوگیری از مشکل اکو شدن صدا در ادوبی کانت اپلیکیشن ابتدا باید به عامل این مشکل پی برد. این مشکل عمدتا به دو دلیل رخ می دهد:

  • انتقال صدای ارایه دهنده کلاس از اسپیگر دانشجو به میکروفن مورد استفاده ایشان
  • ایجاد دو سشن همزمان برای استاد

در صورت بروز مشکل اول (انتقال صدای ارایه دهنده کلاس از اسپیگر دانشجو به میکروفن مورد استفاده ایشان) می توان به دو راه کار زیر اشاره  کرد:

راه کار اول: گرفتن حق استفاده از میکروفن از Participants ها

  1. بین گزینه های موجود در نوار منوی Adobe Connect Application بر روی Audio کلیک کنید.
  2. بر روی Microphone Rights For Participants  کلیک کرده و تیک کنار آن را بردارید.

راه کار دوم: از اعضا Participants بخواهید که میکروفن رو میوت کنند.

در صورت بروز مشکل دوم (ایجاد دو سشن همزمان برای استاد) می توان به راه دو راه کار زیر اشاره کرد:

راه کار اول: حذف یکی از سشن ها:

  • چناچه استاد بیشتر از یک بار به ادوبی کانکت اپلیکیشن لاگین کند و چناچه اسپیکر ایشان فعال باشد این اتفاق پیش می آید. برای حل مشکل بهتر است که کاربر ارايه دهنده (استاد) تنها یکی از اپلیکیشن ها را نگه داشته و سایر آن ها را ببندد.

راه کار دوم: پایان دادن به کلاس:

  • در صورت عدم یافتن سایر سشن ها باید در Adobe Connect Application و در نوار منو بر روی Meeting و آخرین گزینه موجود در آن یعنی End Meeting کلیک کنید و پس از آن با فشردن دکمه OK به نشانه تایید خروج از کلاس خارج شوید.
  • مجددا به کلاس لاگین کرده و همانگونه که مشاهده خواهید کرد تنها یک کاربر اه اسم شما قابل رویت است.